VAN•HOA liên tục kết hợp cùng các cá nhân, tổ chức văn hoá và các đơn vị thực hành sáng tạo để tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ, đa dạng thêm các góc nhìn về văn hoá và ứng dụng trong cuộc sống hiện đại

+ Triển lãm

+ Chương trình đào tạo

+ Tour văn hóa bản địa

+ Tọa đàm / Diễn đàn

HOẠT ĐỘNG