Bản sắc văn hoá Việt Nam là gì?

Đây là câu hỏi nền tảng của chúng tôi. 

 

Nhà phê bình Raymond Williams từng viết trong cuốn từ điển “Keywords” của ông, từ “văn hoá” mang theo nhiều sắc thái ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, liên quan đến quá trình thích nghi và hình thành các hệ giá trị chung, đồng thời cũng là quá trình sáng tạo, trải nghiệm và khám phá các giá trị mới. 

 

Chia sẻ quan điểm, VAN HOA tin rằng “văn hoá” là một thực thể sống, liên tục vận động và biến chuyển cùng thời cuộc. Tuy nhiên, những “văn hoá bản địa" được xây dựng và phát triển qua thời gian lại là một tài nguyên đối với mỗi vùng miền và quốc gia, khi nó mang theo những hệ giá trị, niềm tin và lợi thế không thể thay thế. 

 

Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử thăng trầm cùng quá trình giao thoa tiếp nhận từ nhiều nền văn hoá đối lập. Điều này đã đã tạo nên một hệ thống giá trị “văn hoá bản địa" độc nhất vô nhị trong khu vực - điều có thể nhìn thấy ngay từ bộ ngôn ngữ tiếng Việt. 

 

Cùng đồng hành với chúng tôi trên hành trinh tìm kiếm “bản sắc văn hoá Việt Nam" nhé!

HÀNH TRÌNH

Nghệ nhân / Làng nghề

Nghệ sĩ / Tác phẩm

Cộng đồng thợ thủ công Việt Nam

Thương hiệu sản phẩm Việt

Quá trình sáng tác / sản xuất

Cảm hứng

Nếu bạn cũng có những câu chuyện hay về văn hoá Việt Nam