Chúng tôi không phải là doanh nghiệp xã hội, nhưng muốn là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Vì thế chúng tôi tìm kiếm các cơ hội khác nhau để được đóng góp trong khả năng và tiềm năng của mình.

1

TÀI TRỢ

Hàng năm chúng tôi chọn tài trợ một bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ cho 01 doanh nghiệp tử tế của Việt Nam

2

CỘNG ĐỒNG

VAN HOA cam kết hỗ trợ và quảng bá các làng nghề, các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế trẻ Việt Nam thông qua các dự án sáng tạo

3

MÔI TRƯỜNG

VAN HOA định hướng trở thành đơn vị có trách nhiệm trong việc nghiên cứu và triển khai các thiết kế sáng tạo, phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn

4

TƯƠNG LAI

VAN HOA hướng đến việc thành lập quỹ phát triển, phục vụ cho công tác nâng cao năng lực cho nghệ nhân và các làng nghề, nghệ sĩ và nghệ sĩ thiết kế trong việc nâng cao kỹ năng sản xuất hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI